Bemutatkozás

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Kollégák!

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 §-a (továbbiakban Szkt.) értelmében vizsgaközpontunk 2021. május 1-jén jött létre a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként. Feladatait munkaszervezetének felállításával, az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabványban rögzített és a kapcsolódó normatív rendszer követelmények, az akkreditáló rendszerek sajátosságainak tanulmányozásával, a vonatkozó jogszabályok és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésével kezdte.

A Nagykanizsai SZC 2021. április 12-én miniszteri támogató nyilatkozatot kapott 44 KEOR (Képzési Területek Egységes Osztályozási Rendszere) esetében, ebből 30 db képzési területre – 270 szakma, szakképesítés –  adtuk be 2021. november 9-én akkreditációs kérelmünket.

2021 júniusában írtuk ki pályázatainkat Vizsgáztatói és Jegyzői feladatok ellátására, melyek benyújtása és elbírálása folyamatos.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) – (3) bekezdése értelmében a vizsgabizottság a következő tagokból áll:

 • vizsgabizottság mérési feladatot ellátó tag (a vizsgázó tudásának felmérését végzi),
 • vizsgabizottság ellenőrzési feladatot ellátó tag (vizsgafelügyelő, felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért, Kamara delegálásának hiányában kerül megbízásra),
 • vizsgabizottság értékelési feladatot ellátó tag (minősíti a vizsgázó teljesítményét).

Jegyző feladatai:

 • vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
 • összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
 • kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
 • kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
 • elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
 • felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
 • gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
 • gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (Szkr. 274. §).

2021 szeptemberében további pályázati kiírás történt Szakértői feladatok ellátására:

 • Projektfeladatot készítő szakértő szakmai és képesítő vizsgákhoz a Képzési és Kimeneti Követelményeknek és a Programkövetelményeknek megfelelően.
 • Írásbeli feladatot készítő szakértő képesítő vizsgákhoz Programkövetelményeknek megfelelően.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai és képesítő vizsgákhoz.
 • Írásbeli feladatot véleményező szakértő képesítő vizsgákhoz.

Fenti kiírásokra több, mint 300 fő (vizsgáztató, jegyző, szakértő) adta be pályázatát, valamint több, mint 50 céggel, intézménnyel kötöttünk megállapodást a vizsgák lebonyolítására.

2022. január 10 – 14 között a Nemzeti Akkreditáló Hatóság 3 napos helyszíni szemlét tartott, melyen a személyi- és tárgyi feltételeket, illetve a minőségirányítási dokumentumokat ellenőrizte. Az ott készült jegyzőkönyv alapján nem-megfelelőség megállapítására nem került sor, így a hatóság a Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpontot Zala megyében elsőként a NAH-12-0031/2021-es számon személytanúsító szervezetként nyilvántartásba vette.

Szeretnénk Nagykanizsán, minél szélesebb körben biztosítani a szakmai végzettség és szakképesítés megszerzésének lehetőségét.

Vizsgaközpontunk biztosítja, hogy a személyek tanúsításával, a pártatlanság, a függetlenség és a vizsgáztatással kapcsolatos irányelvek és eljárások tisztességesek legyenek minden jelentkező, jelölt, vizsgázott személy és vizsgáztatásban résztvevő, közreműködő esetében.

 

Reméljük, rövidesen találkozunk!

Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzánk elérhetőségeink egyikén!

Üdvözlettel:

Knausz Lívia

vizsgaközpont-vezető