Támogató és követelmény dokumentumok

Támogató és követelmény dokumentumok

• az MSZ EN ISO 19011 szabvány
• 2019. évi LXXX sz. törvény a szakképzésről
• 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
• a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény
• a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
• az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
• GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• Ákr. – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
• MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 – Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)
• MSZ EN ISO/IEC 17000:2020. Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános alapelvek (ISO/IEC 17000:2020)

Fent hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisában (https://njt.hu/) ingyenesen megkereshetők.